• بخش نرم افزار
  • امکان نصب از راه دور
  • پشتیبانی ۶ ماهه افق استور
desc-3