امپ گیتار الکتریک VOX MINI3 G2-IV

مشخصات امپ گیتار الکتریک VOX MINI3 G2-IV

یک امپ قدرتمند و آموزشی دارای افکت های حرفه ای

جهت نوازندگان مبتدی و پیشرفته

امپ گیتار الکتریک VOX MINI3 G2-IV

 

افق