میکروفون استودیو Takstar TAK55

میکروفون استودیو Takstar TAK55

تومان5.000.000

  • میکروفون استودیو Takstar TAK55

سه الگوی قطبی (کاردیوید ، دو جهته ، همه جهته) برای کاربری های مختلف مناسب است

قابلیت پردازش SPL بالا برای انتخاب منابع مختلف صوتی

نویز کم پس زمینه نیاز به ضبط حرفه ای را برآورده می کند

سوئیچ تضعیف داخلی به طور موثر نویز LF را کاهش می دهد

سوئیچ تضعیف حساسیتSPL  بالا را تحمل می کند

مجهز به لرزه گیر حرفه ای

پاپ شیلد حرفه ای به طور موثری نویز صداهای پرتابی و صدای باد را حذف می کند

قاب آلیاژی برای حمل و نقل راحت

0

بالا