پنل آکوستیک Multi Fuser A60

پنل آکوستیک Multi Fuser A60

  • مناسب جهت مکانهای کوچک و بزرگ و قابلیت ترکیب با دیگر پنل ها
  •  درمان اساسی برای بازگشت و گنگی صدا 
  • شفافیت فرکانس های متوسط و بالا
  • قابلیت رنگ شوندگی
  • ابعاد 15x60x60 سانتی متر