پکیج کارت صدا Steinberg UR22C Recording Pack

پکیج کارت صدا Steinberg UR22C Recording Pack

پکیج کارت صدا Steinberg UR22C Recording Pack

    • نوع کارت صداDesktop
  • نوع اتصالUSB 3.0
  • ورودی و خروجی همزمان2×2
  • نرخ نمونه برداریUp to 32-bit Integer/192kHz
  • ورودی میکروفن (پری آمپ)2