پیانو دیجیتال کورزویل M70 مشکی ا Piano Kurzweil M70 SR

پیانو دیجیتال کورزویل M70 مشکی ا Piano Kurzweil M70 SR

تومان55.200.000

پیانو دیجیتال کورزویل M70 مشکی ا Piano Kurzweil M70 SR

 

قهوه ای سوخته روز وود کالا رنگ مشکی ندارد .