کارت صدا Presonus AudioBox 96 NEW

کارت صدا Presonus AudioBox 96 NEW

Audiobox 96

رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 96 کیلو هرتز
دارای ورودی/خروجی 2×2
تاخیر بسیار پایین
شامل نرم افزارStudio One Artist DAW