گیتار اسپانیش Aria AK30 ce
تعداد سیم 6
تعداد فرت 19
صفحه انگشت گذاری Poplar
جنس صفحه روی بدنه Spruce
جنس صفحه پشت بدنه Sapele
جنس صفحه کنار بدنه Sapele
جنس دسته گیتار Nato
ساز اورجینال و فیک نیست 
عکس تفاوت پیکاپ با مدل فیک این ساز 
نرخ کارکرده جهانی ۳۵۰ یورو