گیتار الکتریک Gregg Bennett – Samick – Avion AV6

گیتار الکتریک Gregg Bennett – Samick – Avion AV6

تومان60.000.000

  • گیتار الکتریک Gregg Bennett – Samick – Avion AV6

ساخت ۲۰۰۶ 

750 $ دلار