گیتار الکتریک Squier MM Stratocaster HT RED

گیتار الکتریک Squier MM Stratocaster HT RED

گیتار الکتریک Squier MM Stratocaster HT RED

 

گیتار ساخت چین شرکت اسکوایر زیر مجموعه فندر مناسب برای نوازندگان مبتدی و نیمه حرفه ای

یمت