گیتار یاماها YAMAHA RS420
  • خرید گیتار یاماها YAMAHA RS420

گیتار Revstar مدل RS420 همراه با دو پیکاپ هامباکر VH3 می باشد.