ADAM A8X (USED)

ADAM A8X (USED)

توضیحات

اسپیکر A8X در سری اسپیکرهای AX کمپانی ADAM با توجه به قدرت خود می تواند برای مانیتورینگ نیرفیلد و میدفیلد استفاده شود. این یک اسپیکر برای شروع مانیتورینگ میدفیلد می باشد که فرکانس های بالای ضفاف و میدرنج تمیز و ترنزینت های عالی را بدست می دهد.

A8X بیسی قوی، منسجم، و درست را با دقتی عالی بدست می دهد. امپلیفایر ۱۵۰ وات میدرنج در همکاری با توییتر ۵۰ وات قدرتی عالی معادل با ۱۲۰ دسیبل را در فاصله یک متر برای یک جفت اسپیکر به شما می دهد.