sE Electronics 2200 میکروفون استودیو

sE Electronics 2200 میکروفون استودیو

sE Electronics 2200 میکروفون استودیو

  • توضیحات

بسیار قدرتمند در صدابرداری ،….