sE Electronics sE4400a (USED) میکروفون

sE Electronics sE4400a (USED) میکروفون

توضیحات

میکروفون دیافراگم بزرگ sE Electronics sE4400a میکروفونی با ۴ الگوی قطبی قابل انتخاب و ۲ سوئیچ حذف فرکانس های پایین است. دو کپسول الگوهای قطبی امنی، کاردیوید، سوپر کاردیوید، و فیگور ۸ را فراهم می کنند. دو سوئیچ پد قابل انتخاب برای بیشتر کردن هدروم و کم تر کردن نویز دیستورشن سیگنال ها صوتی ترنزینت روی این میکرفون وجود دارند. sE Electronics sE4400a شامل یک طراحی فلت با لبه های میده می شود که برای ضبط صدای کیک درام، پرکاشن، و درام هد عالی است. دو سوئیچ حذف فرکانس های پایین نویز و صدای محیطی ناخواسته را حذف می ک